Tarieven

  • Remedial Teaching (individuele begeleiding voor leerlingen t/m 18 jaar - vrijgesteld van BTW) €50*,-

Een sessie van 60 minuten bestaat uit 45 minuten intensief leerlingcontact en 15 minuten voor voorbereiding, evaluatie, administratie e.d.

  •  Intake €25,-

 Voorafgaand aan de begeleiding vindt een intake plaats met ouders of verzorgers. Dit duurt gemiddeld 45 minuten.

Deze kosten worden in mindering gebracht bij de eerste begeleidingssessie.

  • Opstellen begeleidingsplan €50,-

 Voorafgaand aan iedere begeleidingsperiode wordt standaard een begeleidingsplan opgesteld.

  •  Diagnostiek (onderzoek en verslag) €295,-

 Voor het maken van een goed begeleidingsplan is het van belang inzicht te hebben in wat een kind wel en niet kan. Daarom wordt diagnostisch onderzoek gedaan (standaard 2 RT sessies). Door middel van een gesprek met de leerling en toetsing wordt er niet alleen inzicht gekregen in het niveau, maar ook in de werk- en denkwijze. De uitkomsten worden verwerkt in een verslag. 

  • Evaluatie (verslag en gesprek) €50,-

 Na de afgesproken begeleidingsperiode wordt standaard een evaluatieverslag opgesteld en met ouders besproken. Dit gesprek duurt gemiddeld 30 minuten. 

  • Extra oudergesprek €25,-

 Op verzoek van ouders is het mogelijk om tussentijds te evalueren of aan te sluiten bij een gesprek op school. Dit duurt gemiddeld 30 minuten. Voor gesprekken op school buiten Den Bosch worden reiskosten in rekening gebracht (€0,19 p/km)


Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders worden kosten in rekening gebracht.Overig 

  • Interim Intern begeleiding op aanvraag (afhankelijk van de duur van de opdracht)
  • Coaching € 65,- (inclusief 21% BTW) Individuele begeleiding van kinderen en volwassenen, een sessie van 45 - 60 minuten