Tarieven

  • Remedial Teaching (individuele begeleiding voor leerlingen t/m 18 jaar - vrijgesteld van BTW) €68,50

Werkwijze:
Begeleiding door Marion van Weert Remedial Teaching Den Bosch begint met een kennismaking. Is er een klik en kan ik van betekenis zijn, gaan we aan de slag. 

We beginnen met 1 á 2 keer samen werken om het niveau in kaart te brengen en het plan van aanpak te bepalen. Vaak komt er (oefen)huiswerk bij kijken. Na ongeveer 10 á 12 bijeenkomsten evalueren we en bespreken we evt. vervolgstappen.

  • Evaluatie (verslag en gesprek) €65,-

 Na de afgesproken begeleidingsperiode kan het ontvangen van een evaluatieverslag wenselijk zijn. Dit bespreken duurt gemiddeld 30 minuten. 

  • Opstellen begeleidingsplan €,65,-

Voorafgaand aan iedere begeleidingsperiode is het opstellen van een begeleidingsplan mogelijk.

  • Extra oudergesprek €32,50,-

 Op verzoek van ouders is het mogelijk om tussentijds te evalueren of aan te sluiten bij een gesprek op school. Dit duurt gemiddeld 30 minuten. Voor gesprekken op school buiten Den Bosch worden reiskosten in rekening gebracht (€0,19 p/km)

  • Training Begrijpend Lezen €425.

Door 6 stappen te volgen krijg je overzicht en inzicht in teksten.
Geschikt voor kinderen vanaf groep 5 t/m Voortgezet Onderwijs.
Deze training wordt idealiter met tweetallen gedaan in 6 lessen van 1,5  uur.


Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd, later of zonder afmelding worden de kosten in rekening gebracht.Overig 

  • https://dandelion.coach/
    Coaching met paarden.