Tarieven

  • Remedial Teaching (individuele begeleiding voor leerlingen t/m 18 jaar - vrijgesteld van BTW) €60,-. Per 1 september 2023 wordt dit verhoogd.

Een sessie bestaat uit 50 minuten intensief leerlingcontact en 10 minuten voorbereiding, evaluatie, administratie e.d.

  • Training Begrijpend Lezen €425.

Door 6 stappen te volgen krijg je overzicht en inzicht in teksten.
Geschikt voor kinderen vanaf groep 5 t/m Voortgezet Onderwijs.
Deze training wordt idealiter met tweetallen gedaan in 6 lessen van 1,5  uur.

  • Opstellen begeleidingsplan €,-60

 Voorafgaand aan iedere begeleidingsperiode is het opstellen van een begeleidingsplan mogelijk.

  • Evaluatie (verslag en gesprek) €60,-

 Na de afgesproken begeleidingsperiode kan het ontvangen van een evaluatieverslag wenselijk zijn. Dit bespreken duurt gemiddeld 30 minuten. 

  • Extra oudergesprek €32,50,-

 Op verzoek van ouders is het mogelijk om tussentijds te evalueren of aan te sluiten bij een gesprek op school. Dit duurt gemiddeld 30 minuten. Voor gesprekken op school buiten Den Bosch worden reiskosten in rekening gebracht (€0,19 p/km)


Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd, bij later afzeggen worden kosten in rekening gebracht.


Overig 

  • Coaching met paarden in voorbereiding.