Begeleiding op cognitieve gebieden met aandacht voor het sociaal-emotionele aspect.


Moeite met lezen en/of spelling?

Heeft uw kind leesproblemen of is er een vermoeden of vaststelling van dyslexie? 

Samen gaan we bekijken hoe we deze aanpak kunnen verbeteren op een manier die bij het kind past. Na een periode van begeleide inoefening en huiswerkopdrachten bekijken we wat de opbrengsten zijn. 

Ik ben gecertificeerd in het gebruiken van de methode Taal In Blokjes, deze methode kunnen we toepassen. Maar alleen als deze methode passend is bij de leerling. Iedereen heeft zijn eigen manier van leren. We stellen een passend plan op van 12-20 weken en evalueren tussentijds en aan het eind. 


Moeite met rekenen en/of wiskunde? 

Zijn er rekenproblemen of is er een vermoeden of vaststelling van dyscalculie?

Ook hier starten we met een 0-meting. Uiteraard bekijken we in samenwerking met de school wat er allemaal al gedaan is door het kind, de ouders en de leerkrachten. 

Mogelijk is nèt even een andere manier van uitleg nodig,  bijvoorbeeld door het inzetten van visuele hulpmiddelen, waardoor de strategieën wèl worden begrepen en uw kind weer verder kan met het volgende niveau. 


Moeite met het uitvoeren van opdrachten?

Heeft uw kind moeite met plannen en organiseren, verloopt de afstemming met anderen niet soepel, heeft het moeite om de aandacht te richten op de omgeving? Gaat uw kind moeizaam om met veranderingen, is het gevoelig voor zintuigelijke prikkels? 

Misschien kan een training van executieve vaardigheden uitkomst bieden. Spelenderwijs werken we aan bijvoorbeeld werkgeheugen, planning en organisatie of taakinitiatie. 

Is er vermoeden van een stoornis in het autistisch spectrum of misschien al een diagnose en willen jullie meer tools om daar beter mee om te gaan? 

Daar kan ik meer over vertellen of begeleiding bij bieden. 


Moeizame interactie met anderen? 

Merkt u dat uw kind het lastig vindt om in interactie met anderen voor zichzelf op te komen? Of is uw kind juist te overheersend aanwezig terwijl uw kind zich daar niet prettig bij voelt? Raakt uw kind zo gefrustreerd bij het verliezen van een spelletje dat het maar niet meer meedoet met spelletjes? 

Ook daar kunnen we samen aan werken. Het fijnst is om dit in een klein veilig groepje te doen, indien mogelijk cluster ik hiervoor leerlingen. Het is belangrijk dat u hier thuis ook nog aandacht aan besteedt. We stemmen dit goed af. 

 

Visueel leren lezen m.b.v. de methode "Taal in Blokjes". Door middel van het leren werken met klinkers, het opdelen van woorden in klankgroepen en het herkennen van vaste voor- en achtervoegsels, verkrijgen de leerlingen inzicht in de structuur van woorden.

Meer informatie:

http://www.taalinblokjes.nl/


Bewegend leren rekenen met behulp van de methode "Met Sprongen Vooruit". Leerlingen ervaren deze oefeningen en spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen.

Meer informatie:

https://www.metsprongenvooruit.nl/"Brain Blocks" is een methode waarmee op eenvoudige manier beeldend wordt uitgelegd hoe verschillend een brein met autisme werkt in vergelijking met de werking van een brein zonder autisme. Doordat je het beter begrijpt, leer je er beter mee omgaan.

Meer informatie:

https://www.brainblocks.com/Coaching in het bijzijn van paarden: https://www.v-pcn.nl/leden-v-pcn/