MARION VAN WEERT Remedial teacher, leer- en gedrag specialist. Onderwijskundige begeleiding & coaching (evt. met paarden).

Heeft uw kind ondersteuning nodig op het gebied van leren, gedrag of welbevinden? Ik ben gediplomeerd remedial teacher en geef remedial teaching aan kinderen, in zowel primair als voortgezet onderwijs. Remedial teaching is meer dan bijles. Wat doe ik zoal als rt-er? Maatwerk leveren,  specifieke hulp en begeleiding bieden aan individuele of kleine groepjes leerlingen. 

Het kan gaan om behandelen van hardnekkige leerproblemen (zoals mogelijk bij dyslexie of dyscalculie). Daarnaast kan ik bij minder complexe problemen, zoals tijdelijke leerachterstand, hulp bieden om deze in te lopen, bijvoorbeeld door het bieden van pre-teaching. Ik heb kennis van en zicht op leerlijnen, streefdoelen, methodieken, passende didactiek, interventies op maat en sociaal-emotionele begeleiding.    

Naast de begeleiding bij leerproblemen is er aandacht voor plezier in leren, de mindset, unieke talenten en kwaliteiten van de leerling. Samen kijken we hoe we die kunnen inzetten bij de verbetering van vaardigheden. Op die manier wordt niet alleen een leerachterstand ingehaald, maar ook het zelfvertrouwen versterkt. Samen stellen we een plan op voor een periode van ongeveer 12 weken. Daarna evalueren we de voortgang. 

Ook behoort coaching met behulp van paarden tot de mogelijkheden. Hiermee kan bijvoorbeeld een stukje sociale vaardigheid ondersteund worden door bewustwording van gedrag.

Over mij: Sinds 1998 ben ik werkzaam in het onderwijs. Veelal als leerkracht (speciaal) basisonderwijs maar ook heb ik diverse uitstapjes naar andere functies gedaan, wat varieerde van een projectgroep sociaal emotionele ontwikkeling tot docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. 

Na het behalen van de Master SEN in 2014 ben ik op scholen aan de slag gegaan als remedial teacher. Respectievelijk op Zuiderbos, een school voor speciaal onderwijs, Jan Ligthartschool Rendierhof en momenteel werk ik parttime op het Beatrix College in Tilburg. Daarnaast heb ik mijn eigen praktijk in Rosmalen en begeleid ik kinderen op verschillende locaties voor diverse problematieken.   

Wil je meer informatie? Dan nodig ik je van harte uit een berichtje te sturen. 

Praktijk: ABC-RT, onderdeel van Kindertherapeuten Rosmalen, Nieuwstraat 1a, Rosmalen. Aanwezig op woensdag en donderdag.

Informatie over vergoedingen bij dyslexie is te vinden op:

https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/dyslexie

Coaching met paarden: In ontwikkeling. 

Voor meer algemene informatie over coaching met paarden: https://www.v-pcn.nl/leden-v-pcn/