MARION VAN WEERT Remedial teacher, leer- en gedragspecialist. Onderwijskundige begeleiding, coaching en ondersteuning.

Heeft uw kind ondersteuning nodig op het gebied van leren, gedrag of welbevinden? Ik ben gediplomeerd remedial teacher en geef remedial teaching aan kinderen, voornamelijk uit het basisonderwijs. Remedial teaching is meer dan bijles. Wat doe ik zoal als rt-er? Ik bied op maat specialistische hulp en begeleiding aan individuele leerlingen of werk in kleine groepjes. 

Het kan gaan om behandelen van hardnekkige leerproblemen (zoals mogelijk bij dyslexie of dyscalculie). Daarnaast kan ik bij minder complexe problemen, zoals tijdelijke leerachterstand, hulp bieden om deze in te lopen, bijvoorbeeld door het bieden van pre-teaching. Ik heb kennis van en zicht op leerlijnen, streefdoelen, methodieken, passende didactiek, interventies op maat en sociaal-emotionele begeleiding.    

Naast de begeleiding bij leerproblemen is er aandacht voor de unieke talenten en kwaliteiten van de leerling. Samen kijken we hoe we die kunnen inzetten bij de verbetering van vaardigheden. Op die manier wordt niet alleen een leerachterstand ingehaald, maar ook het zelfvertrouwen versterkt.  Door diagnostisch onderzoek en kindgesprekken wordt de denk- en leerstijl van de leerling naar boven gebracht. Samen stellen we een plan op voor een periode van 12 tot 20 weken. 

Over mij: Sinds 1998 ben ik werkzaam in het onderwijs, voornamelijk als leerkracht basisonderwijs. Daarnaast heb ik diverse uitstapjes naar andere functies gedaan, wat varieerde van een projectgroep sociaal emotionele ontwikkeling naar docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. 

Na het behalen van de Master SEN ben ik part-time aan de slag gegaan als remedial teacher op Zuiderbos, een school voor speciaal onderwijs. Daarnaast werk ik als zzp-er vanuit mijn eigen praktijk.  

Wil je meer informatie? Dan nodig ik je van harte uit een berichtje te sturen of te bellen. 


 
  Alle informatie over vergoedingen bij dyslexie is te vinden op: https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/dyslexie