MARION VAN WEERT Remedial teacher, leer- en gedragspecialist. Onderwijskundige begeleiding, coaching en ondersteuning.

Heeft uw kind ondersteuning nodig op het gebied van leren, gedrag of welbevinden? Ik ben gediplomeerd remedial teacher en geef remedial teaching aan kinderen, in zowel primair als voortgezet onderwijs. Remedial teaching is meer dan bijles. Wat doe ik zoal als rt-er? Ik bied op maat specialistische hulp en begeleiding aan individuele leerlingen of werk in kleine groepjes. 

Het kan gaan om behandelen van hardnekkige leerproblemen (zoals mogelijk bij dyslexie of dyscalculie). Daarnaast kan ik bij minder complexe problemen, zoals tijdelijke leerachterstand, hulp bieden om deze in te lopen, bijvoorbeeld door het bieden van pre-teaching. Ik heb kennis van en zicht op leerlijnen, streefdoelen, methodieken, passende didactiek, interventies op maat en sociaal-emotionele begeleiding.    

Naast de begeleiding bij leerproblemen is er aandacht voor de mindset, unieke talenten en kwaliteiten van de leerling. Samen kijken we hoe we die kunnen inzetten bij de verbetering van vaardigheden. Op die manier wordt niet alleen een leerachterstand ingehaald, maar ook het zelfvertrouwen versterkt.  Door diagnostisch onderzoek en kindgesprekken wordt de denk- en leerstijl van de leerling naar boven gebracht. Samen stellen we een plan op voor een periode van ongeveer 12 weken. 

Over mij: Sinds 1998 ben ik werkzaam in het onderwijs. Veelal als leerkracht (speciaal) basisonderwijs maar ook heb ik diverse uitstapjes naar andere functies gedaan, wat varieerde van een projectgroep sociaal emotionele ontwikkeling tot docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. 

Na het behalen van de Master SEN in 2014 ben ik parttime op scholen aan de slag gegaan als remedial teacher. Respectievelijk op Zuiderbos, een school voor speciaal onderwijs, Jan Ligthartschool Rendierhof en momenteel werk ik parttime op het Beatrix college in Tilburg. Daarnaast verzorg ik als zzp-er ambulante begeleiding vanuit mijn eigen praktijk, op verschillende basisscholen voor diverse problematieken.   

Wil je meer informatie? Dan nodig ik je van harte uit een berichtje te sturen of te bellen. 


Gecertificeerd Trainer Alle Teksten De Baas
LBRT lidnummer 163681


Ter info: Alle informatie over vergoedingen bij dyslexie is te vinden op:

https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/dyslexie