MARION VAN WEERT Remedial teacher, leer- en gedragspecialist. Onderwijskundige begeleiding, coaching en ondersteuning.

Over mij: Sinds 1998 ben ik werkzaam in het onderwijs, voornamelijk als leerkracht basisonderwijs. Daarnaast heb ik diverse uitstapjes naar andere functies gedaan, wat varieerde van een projectgroep sociaal emotionele ontwikkeling naar docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. 

Na het behalen van de Master SEN ben ik part-time aan de slag gegaan als remedial teacher op Zuiderbos, een school voor speciaal onderwijs. Daarnaast werk ik als zzp-er vanuit mijn eigen praktijk. 

Wat doe ik zoal als rt-er? Ik bied op maat specialistische hulp en begeleiding aan individuele leerlingen of werk in kleine groepjes. 

Het kan gaan om behandelen van hardnekkige leerproblemen (zoals mogelijk bij dyslexie of dyscalculie). Daarnaast kan ik bij minder complexe problemen, zoals tijdelijke leerachterstand, hulp bieden om deze in te lopen, bijvoorbeeld door het bieden van pre-teaching. Ik heb kennis van en zicht op leerlijnen, streefdoelen, methodieken, passende didactiek, interventies op maat en sociaal-emotionele begeleiding.    

Bij complexe taken zoals het opstellen van ontwikkelingsperspectieven voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (voor o.a. dyslexie, dyscalculie, gedrag) ondersteun ik leerkrachten. Ook kan ik een bijdrage leveren bij de coaching van leerkrachten en vervul ik een rol op de verschillende zorgniveaus binnen school: 1, 2, 3 én 5.  

Wil je meer hierover informatie? Dan nodig ik je van harte uit een berichtje te sturen of te bellen. 


 
  Alle informatie over vergoedingen bij dyslexie is te vinden op: https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/dyslexie