Begeleiding op de gebieden (technisch of begrijpend) lezen, spelling en rekenen.


Moeite met lezen en/of spelling?

Heeft uw kind leesproblemen of is er een vermoeden of vaststelling van Dyslexie? 

We starten met een 0-meting om te kijken hoe je kind lees- en/spellingopdrachten aanpakt. Samen gaan we bekijken hoe we deze aanpak kunnen verbeteren op een manier die bij het kind past. Na een periode van begeleide inoefening en huiswerkopdrachten bekijken we wat de opbrengsten zijn. 

Ik ben gecertificeerd in het gebruiken van de methode Taal In Blokjes, deze methode kunnen we toepassen. Maar alleen als deze methode passend is bij de leerling. Iedereen heeft zijn eigen manier van leren. We stellen een passend plan op van 12-20 weken en evalueren tussentijds en aan het eind. 


Moeite met rekenen en/of wiskunde? 

Zijn er rekenproblemen of is er een vermoeden of vaststelling van Dyscalculie?

Ook hier starten we met een 0-meting. Uiteraard bekijken we in samenwerking met de school wat er allemaal al gedaan is door het kind, de ouders en de leerkrachten. 

Mogelijk is nèt even een andere manier van uitleg nodig,  bijvoorbeeld door het inzetten van visuele hulpmiddelen, waardoor de strategieën wèl worden begrepen en uw kind weer verder kan met het volgende niveau. 
Voorbeeld van ondersteuning bij problemen met lezen en/of spelling en/of dyslexie: 

Visueel leren lezen m.b.v. de methode "Taal in Blokjes". Door middel van het leren werken met klinkers, het opdelen van woorden in klankgroepen en het herkennen van vaste voor- en achtervoegsels, verkrijgen de leerlingen inzicht in de structuur van woorden.

Meer informatie:

http://www.taalinblokjes.nl/


Voorbeeld van ondersteuning bij rekenproblemen of dyscalculie: 

Bewegend leren rekenen met behulp van de methode "Met Sprongen Vooruit". Leerlingen ervaren deze oefeningen en spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen.

Meer informatie:

https://www.metsprongenvooruit.nl/